Meetplan

< Alle onderwerpen

Wat is een meetplan?
Startpunt: De kern van Lean Six Sigma is besluitvorming op betrouwbare gegevens.
Meten is dus een belangrijke activiteit. Dat hoef je niet per definitie zelf te verrichten tijdens een Lean Six Sigma-project. Bij veel organisaties zijn er al heel veel gegevens beschikbaar in diverse ICT-applicaties. Het zou dan onzin zijn, om zelf te gaan meten. Die data moeten echter wel te betrouwbaar zijn. En dat kan niet altijd. In de ICT-applicatie zijn wel data ingevoerd, zoals ‘datum ontvangst order’, ‘afgesproken leverdatum’ en ‘werkelijke leverdatum’, maar na enkele vragen blijkt, dat de verkopers de afgesproken leverdatum in het systeem veranderen/aanpassen als blijkt dat de eerst afgesproken leverdatum met de klant niet gehaald kan worden. Tja…. dan kun je met die data niet zo heel veel. Je zult dan zelf metingen moeten doen.

Kortom, over het algemeen worden er drie manieren onderscheiden om aan gegevens te komen:
– gebruik maken van bestaande gegevens;
– verkrijgen van gegevens via observatie/ meting;
– verkrijgen van gegevens via schriftelijk of mondeling interview.

Wat is een meetplan?
Meetplan en meetprocedure
Het opstellen van een meetplan en het valideren van de zuiverheid, precisie en stabiliteit van de
meetprocedures en meetinstrumenten neemt mogelijk veel tijd in beslag maar zorgt ervoor dat de
kwaliteit van de analyse (de volgende fase) toeneemt.
Stel een meetplan op en zorg ervoor dat je meetmethodieken verantwoord zijn (valideer).
Meet en zorg daarmee voor een betrouwbare dataset.
Een meetplan is een schema dat toont hoe de data verzameld gaat worden.
Een meetplan heeft de structuur van een matrix, met kolommen en rijen.
Bijvoorbeeld zoals onderstaand figuur:

Gevalideerde meetprocedure Het meten als zodanig is ook een proces. En ook het meetproces kan variatie vertonen. Variatie in het meetproces heeft gevolgen voor de dataset en daarmee ook voor beslissingen die we daarop baseren. We willen dus graag een zo nauwkeurig mogelijk meetproces.

Begrippen als repeatability (herhaalbaarheid) en reproducibility (reproduceerbaarheid) zijn in dit kader van belang.

Gage R&R
Gage R&R of Gauge R&R (Gage/Gauge is Engels voor meetinstrument). is een techniek voor het beoordelen van de herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid van het meetsysteem. Het bevestigt hoeveel het meetsysteem aan procesvariatie bijdraagt.
Zuiverheid en precisie
Onder slechte kwaliteit van het meetsysteem wordt verstaan dat enkele of alle metingen afwijken van de werkelijke waarde. Het verschil tussen de werkelijke waarde en de gemeten waarde is de meetfout. Er zijn twee typen meetfouten:
1. systematische fouten (zuiverheid)
2. toevallige fouten (precisie)

Call Now Button

X