Mindmapping

< Alle onderwerpen

Mindmapping komt niet zomaar uit de lucht vallen. Veel mensen hebben het tegenwoordig over mindmapping als een soort toverformule. Maar waar komt het eigenlijk vandaan? De grondlegger is Tony Buzan, een psycholoog, annex onderwijskundig adviseur. Als student merkte hij, dat hij wel aantekeningen maakte, maar dat dit onvoldoende effectief was. Hij zocht naar een betere methode om de leerstof te kunnen onthouden. Eind jaren ’70 van de vorige eeuw begon hij mindmapping te ontwikkelen. Dit nam uiteindelijk een enorme vlucht, als je kijkt naar de mate waarin tegenwoordig over mindmapping gesproken wordt.

Waarvoor is een mindmap bruikbaar?
Een mindmap is te gebruiken in vele situaties, waarin informatie wordt overgedragen. Complexe onderwerpen worden voor meer mensen inzichtelijk gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de stroom van gegevens: in het onderwijs, tijdens vergaderingen en presentaties. Het is zowel inzetbaar om bijvoorbeeld een presentatie voor te bereiden, als tijdens en na de sessie. Je kunt zowel papier en pen, als een computer gebruiken.

Hoe ziet een mindmap eruit?
Centraal in de mindmap staat een afbeelding, die de kern of de focus van het idee uitbeeldt. De afgeleide onderdelen van deze kern worden als vertakkingen in allerlei richtingen in de mindmap getekend. Sleutelwoorden bij de afbeeldingen brengen structuur aan in de mindmap. Nadere details worden als kleinere takjes weergegeven. Zo ontstaat een boom als een schematisch overzicht van alle relevante gedachten.

Ondersteuning bij het mindmappen
Met mindmapping bespaar je tijd en geld en je bevordert productiviteit en creativiteit. Je gaat in feite recht op het doel af. Kortom, een win-winsituatie voor alle betrokkenen.

Het is vergelijkbaar met een affiniteitsdiagram, het clusteren van informatie naar een hoofdcategorie. Met Post-its is dit ook mogelijk waarbij dan een vorm van brainstormen mogelijk is.

Call Now Button

X