Process Cycle Efficiëntie (PCE)

< Alle onderwerpen

Met de bepalen van de PCE kunnen we verspillingen uitdrukken in 1 getal, verbeterprojecten identificeren, mensen bewustmaken van aanwezige verspillingen en deze voor en na verbetering vergelijken. Geen onaardig getal dus om mee te werken.

PCE is de verhouding tussen de tijd waarin waarde wordt toegevoegd en totale doorlooptijd
Procesefficiëntie = (bewerkingstijd / doorlooptijd) x 100%

Binnen Lean (Six Sigma) wordt de efficiency van een proces uitgedrukt in termen van dat deel van de procesdoorlooptijd die je daadwerkelijk gebruikt om waarde toe te voegen voor de klant.

Stel dat in het onderstaande voorbeeld een proces bestaat uit vijf processtappen (p1 t/m p5). Tussen stap 4 en 5 is sprake van wachttijd. Alleen stap 2 voegt waarde toe voor de klant en gaat nooit fout. Stap 5 is een eindcontrole die moet plaatsvinden op grond van wettelijke regels. De totale doorlooptijd is 70 minuten.

De PCE is te berekenen door de 1 minuut van de waardetoevoegende 2e stap te delen door de totale doorlooptijd van het proces en dit uit te drukken in een percentage: 1/70 x 100% = 1,4%

Call Now Button

X