Pul productie – productie op basis van klantvraag

< Alle onderwerpen

Bij ‘Pull Productie’ worden alle activiteiten binnen een organisatie gestuurd door de behoeften en wensen van de klant. De klant bepaalt wanneer er hoeveel producten (of diensten) geleverd moeten worden, en volgens welke specificaties. Wanneer er intern of extern een product of dienst besteld wordt, wordt er een ‘pullsignaal’ afgegeven als signaal voor nieuwe instroom. Dit zet de gehele keten in werking zet.

De klant vraagt om een aantal producten. Dit is een ‘pullsignaal’ (grijze pijl). In het voorbeeld hierboven haalt processtap 4 het benodigde aantal onderdelen om de eindproducten te fabriceren uit zijn voorraadbuffer.

De beweging die door de klantvraag in gang wordt gezet, werkt door binnen de gehele keten. Beweging uit buffer 4 zorgt voor beweging uit buffer 3 enzovoort. Het plaatje doet vermoeden dat er altijd een buffer moét zijn. Dit is echter niet het geval. Wanneer alles precies op tijd wordt geleverd en er dus geen wachtrijen zijn, ontstaan er geen buffers (het just-in-time principe).

Pull beschrijft het principe in een proces waarbij een werkstation pas aan een order begint wanneer er aan de outputzijde naar een volgende order gevraagd wordt. De klant, die zowel intern als extern kan zijn, ´trekt´ op deze manier orders door het proces, in tegenstelling tot een traditionele Push strategie, waarin onder het mom van machine optimalisatie producten vanuit de leverancier kant door de werkstations ´gedrukt´ worden en een werkstation onafhankelijk van wat er downstream gebeurd door blijft produceren.

In de Lean filosofie heeft pull altijd de voorkeur over Push, omdat dit tussenvoorraden minimaliseert en daarmee onder anderen doorlooptijden verkort. Er zijn echter verschillende vormen van Pull systemen: een werkcel met Continue-flow, Sequential Pull en Replenishment Pull.

De DRIE VORMEN VAN PULL SYSTEMEN beschrijven verschillende mate van Pull ten opzichte van elkaar, afhankelijk van drie factoren: het al dan niet hebben vvoorraad voor een processtap (1), een vastgelegde volgorde (2) en een maximum aantal (deel) producten op voorraad (3).

De Continue Flow is het systeem met de hoogste mate van Pull, waarbij zich op elk moment maximaal 1 stuk voorraad tussen verschillende processtappen bevind. Binnen de cel worden producten 1 voor 1 bewerkt en doorgeven aan de volgende processtap. De volgorde is daarom vastgelegd en het maximum aantal wachtende producten is 1. Continue flow vind plaats in U-cellen en wordt ook wel One-Piece Flow genoemd.

Het Sequential Pull systeem beschrijft een systeem waarbij er een begrenst aantal producten voor de processtap is toegestaan, maar de volgorde waarin de producten worden verwerkt is vastgelegd. Dit wordt gerealiseerd door een FIFO straat en is na One Piece Flow de beste optie om Pull te implementeren.

Tot slot de Replenishment Pull, een systeem waarbij verschillende producten op voorraad liggen, maar niet bekend is in welke volgorde ze verbruikt zullen worden. Dit systeem wordt ook wel Supermarkt genoemd en wordt vaak in combinatie met Kanban geïmplementeerd. Dit systeem leidt tot de geringste mate van Pull.

Call Now Button

X