Range

< Alle onderwerpen

Waar wordt de range voor gebruikt
• Inzicht krijgen in de variatie van een indicator (want die ervaart de klant)

De Range is onderdeel van beschrijvende statistiek, en een maat voor spreiding. De Range R wordt gebruikt om variatie van een indicator te kwantificeren. De Range wordt gebruikt (1) voor grafieken zoals Boxplots en regelkaarten (control charts) en (2) om spreiding in algemene termen te beschrijven en te vergelijken. De Range R is gedefinieerd als het verschil tussen de maximum- en de minimumwaarde.

Aanpak
• Bereken de Range volgens de formule R = maximum – minimum

Voorbeeld
Acht mensen uit een groot bedrijf hebben de volgende gemeten lengtes L [in cm]:
169, 175, 178, 181, 181, 183, 193 en 201. De Range R = 201 – 169 = 32 cm.

Call Now Button

X