Range

< Alle onderwerpen

De range is een maat voor de spreiding. De range is het
verschil tussen de maximale en de minimale uitkomst. In
deze maat vertekenen uitschieters de metric sterk.

Call Now Button

X