Scatterplot

< Alle onderwerpen

Vergelijking tussen twee variabelen op een scatterplot (spreidingsdiagram, strooiingsdiagram, correlatiediagram of puntdiagram) als visueel hulpmiddel voor het geven van inzicht en snel te kunnen bepalen of de verkoopcijfers van een bepaald product positie of negatief worden beinvloed door een specifieke variabele. Een voorbeeld hiervan is te zien als een bioscoop en biedt korting op popcorn (dat kost minder), maar wel de volle prijs betalen voor een drankje. Een scatterplot kan een positieve correlatie (een trend) tussen frisdrank en popcorn verkopen nummers toegekend tonen.

Wordt in gewoon Nederlands een strooidiagram of spreidingsdiagram genoemd. Een dergelijk diagram is bij uitstek geschikt om een indruk te krijgen van de samenhang (correlatie) tussen twee variabelen.

De vorm van de puntenwolk geeft aan in hoeverre een verband aanwezig is: wanneer een toename in de ene variabele systematisch gepaard gaat met een toename in de andere, zal er sprake zijn van een positief verband. Als de beweging van de variabelen juist tegengesteld is, zal er sprake zijn van een negatief verband.
Hoe sterker de systematiek, hoe krachtiger het verband: de puntenwolk zal dan naar een (rechte) lijn tenderen.
Dat is hier niet het geval dus conclusie er is geen relatie.

Call Now Button

X