SIPOC

< Alle onderwerpen

Een SIPOC is een high-level overzicht van een proces en geeft een visuele plaatje wie betrokken zijn bij een proces zoals leveranciers (suppliers). Deze leveren of geven iets, zoals grondstoffen of informatie (inputs) waarmee iets gedaan gaat worden (process) met uiteindelijk als uitkomst (outputs) een halffabrikaat of gereed product geheel of gedeeltelijk. Dit kan ook vervolginformatie zijn. Uiteindelijk is de volgende partij degene die het wil ontvangen om te gebruiken of om ermee verder te werken (customers) Een SIPOC zorgt ervoor dat de projectteamleden begrip krijgen van het proces. Deze projectteamleden zijn meestal ook niet zelf werkzaam op deze afdelingen. Daarom is de SIPOC beschreven vanuit een hoog en abstract niveau zonder informatie over doorlooptijden.

De SIPOC helpt het proces beter te begrijpen en vormt een goede kapstok voor procesverbetering. Met een SIPOC kun je makkelijk van buiten naar binnen redeneren: klanten stellen eisen aan de output, de gewenste output stelt eisen eisen aan het proces, het proces stelt op haar beurt eisen aan de input en dit kan weer worden door vertaald naar eisen aan de leveranciers.

 

SIPOC met Requirements

Lees onderstaande instructies voor het succesvol uitvoeren van een SIPOC.      

Stap Actie Hoe?
1. Identificeer het proces wat je wilt gaan uitwerken.  

 

Geef het proces wat je wilt beschrijven een naam en bepaal duidelijk het startpunt en het eindpunt van het proces. Vertaal het proces in 3 tot 5 hoofd processtappen.

 

2. Identificieer de (belangrijkste) output en klanten (customers).  

Kijk per processtap welke output en klanten hierbij betrokken zijn.

 

 3. Identificeer de requirements van alle output (gezien vanuit de klant).  

Bekijk alle output vanuit het oogpunt van de klant en identificeer de requirements die zij hieraan zullen stellen.

 

4. Identifieer de (belangrijkste) inputs en leveranciers (suppliers)  

Bekijk per processtap en reeds geidentificeerde output en klanten   welke input en suppliers nodig zijn voor de verschillende processtappen.

 

5. Identificieer de specificaties van alle input. Bekijk per input welke requirements er zijn waaraan de input moet voldoen. (Let hierbij op requirements van leveranciers maar ook van de persoon / afdeling die de input nodig heeft.

 

6. Identificieer de Kritieke Process-Indicatoren (Critical-to-Quality elements) Bepaal voor het hele proces de Kritieke Proces-Indicatoren (Critical-to-Quality (CTQ) elementen.
7. Afronden SIPOC. Review alle invoer en verifieer of alle belangrijkste onderwerpen zijn benoemd. Pas, indien nodig, de SIPOC verder aan totdat er een eenduidig eindresultaat onstaat.

 

8. Follow-up acties. Mijn SIPOC is klaar, wat moet ik nu doen? Optie 1: Gebruik SIPOC voor het schrijven van werkinstructies of procedures.
Optie 2: Gebruik SIPOC voor het identificeren van de stakeholders voor het uitvoeren van een Voice of the Customer.
Optie 3: Gebruik SIPOC voor het in kaart brengen verbeterprojecten (Lean SixSigma initiatieven).
Optie 4: Gebruik SIPOC voor het indentificeren van metrics waarmee proces gemonitored kan worden. ( Input Metrics, Proces Metrics, Output Metrics)

 

 

 

Call Now Button

X