Six Sigma

< Alle onderwerpen

Six Sigma ơ,
Wat is de theorie achter Six Sigma ?
Six Sigma (ook wel 6 sigma of zes sigma) is een kwaliteitsmanagement methode (management filosofie) voor het verbeteren van processen in organisaties. Six Sigma is een business strategie waarbij analytische technieken en statistiek worden aangewend om operationele performance te meten en te verbeteren.

Processen kun je pas goed beheersen als je weet hoe elk proces verloopt en om dat te weten moet er gemeten worden: “meten is weten”. Dit is de basis van Six Sigma. De term Sigma verwijst naar de hoeveelheid variatie in een proces. Deze prestatiemeeting wordt oa aangegeven door de sigma-maat ơ waarmee spreiding van de procesprestatie wordt aangegeven en dus wat de procesopbrengst (Yield) is die aan de klantwens moet voldoen.

Six Sigma is daarnaast ook een managementstijl gebaseerd op een gestructureerde projectmanagement organisatie. Het is een geaccepteerde methode om organisaties efficiënter en effectiever te maken. Six Sigma is gebaseerd op een klantgerichter (stakeholders) benadering en biedt een alomvattend raamwerk voor procesverbetering. Six Sixgma wordt vaak toegepast in combinatie met Lean (Lean Six Sigma).

Wat is de doelstelling van Six Sigma?
Het doel van Six Sigma is het verhogen van kwaliteit middels het elimineren van variaties. Om dit te realiseren is de doelstelling het capabel produceren binnen de eisen en wensen van de stakeholders (klanten) en het reduceren van “Cost Of Poor Quality”. Het positieve gevolg hiervan is dat de winstgevendheid en concurrentie positie van de organisatie ook zal verbeteren.

Wat is de kracht van Six Sigma?
De focus van de Six Sigma methodiek ligt op het verbeteren van de cruciale bedrijfsprocessen, om maximale resultaten en kostenbesparingen te realiseren. De kracht van Six Sigma zit in de projectmatige, stapsgewijze, en vooral datagedreven aanpak, die start met de wensen van de klant (stakeholders).
Ieder probleem wordt opgevat als een project als er tenminste genoeg te verdienen valt met de gevonden oplossingen ( klantenwens, kwaliteit, tijd en bedrijfsresultaat). Na iedere processtap wordt er een review georganiseerd op basis van een voortgangsinstrument.
Onontbeerlijke randvoorwaarden zjin een correct samengesteld (en getraind) projectteam, prioriteitsstelling, een concrete betrokkenheid van het management. Tot slot zijn het stappenplan (DMAIC) en de Six Sigma toolbox bewezen effectief, en geven concreet aan “wat en hoe” er nodig is voor het bereiken van verbeteringen.

Kern van Six Sigma: inhoudelijk analytische kant op het verkrijgen van inzicht welke van de vele oorzaken (x-en of x-variabelen) grotendeels verantwoordelijk zijn voor het buiten de specificatie presterende proces. Verschil in x-en (x-variabelen) met betrekking tot even grote mate verantwoordelijk voor uitkomst van het proces. Taak van het Lean team om die x-en te vinden die 80% gedrag Y-variabelen te verklaren. Six Sigma is methode, instrument om business vraagstukken op te lossen.

X-variabelen zijn verantwoordelijk voor de uitkomst van het proces dus het is zaak om de X-variabelen onder controle te krijgen.

 

De juiste hoeveelheid
De juiste temperatuur
Wel of geen X6……
Natuurlijke producten kennen natuurlijke variatie

Y1 Teveel of te weinig X1,X2,X….. geeft waarde aan Y1
(over smaak valt niet te twisten)

X1 Zout
X2 Peper
X3 Water
X4 Gehaktballetjes
X5 Tomaten
X6 ……
 

Waartoe leidt Lean Six Sigma?

Lean Six Sigma stelt de wensen en eisen van uw klant centraal. Daardoor leidt deze aanpak tot:
•    Kostenreductie
•    Doorlooptijdsverkorting
•    Kwaliteitsverbetering
•    Verminderen van werkdruk
•    Verhoogde klanttevredenheid
•    Verhoogde medewerker tevredenheid
Om deze resultaten te behalen wordt geïnvesteerd in – en gebruik gemaakt van – de kennis en kunde van uw eigen mensen. Implementatie van Lean Six Sigma helpt uw organisatie om de strategie om te zetten naar gerichte doelstellingen en resultaten.

Door de jaren heen hebben Lean en Six Sigma zich ontwikkeld van een procesoptimalisatie methodiek tot een filosofie waarbij ook begrippen als resultaatgericht aansturen, coaching van medewerkers tot een hoger functioneringsniveau, doelgericht werken, empowerment en continu verbeteren centraal staan.

Hoe werkt Lean Six Sigma?

Lean Six Sigma haalt het beste uit beide methodes. Lean Management is gericht op het reduceren van het aantal processtappen waarbij Six Sigma de uitkomst van processen voorspelbaar maakt. De combinatie van deze methodieken zorgt ervoor dat de kracht ligt op:
1. Kwaliteitsverbetering Door de eigen werknemers op te leiden worden zij in staat gesteld om zelf procesverbetering te identificeren. Hierdoor draagt het niet alleen bij aan een directe verbetering, maar ook aan toekomstige verbeteringen;
2. Doorlooptijdsverkorting Bedrijven maken vaak gebruik van processen om bestaande problemen, zonder dat hierbij de bron van het probleem wordt aangepakt. Door middel van de DMAIC methode wordt de bron van het probleem bloot gelegd, zodat deze verholpen kunnen worden en processen efficiënter ingezet kunnen worden;
3. Betere bedrijfsresultaten Doordat processen worden verbeterd, wordt ook het bedrijfsresultaat verbeterd. Lean Six Sigma stelt niet kwaliteit als doel op zich, maar is een middel om het echte doel te bereiken; verhogen van de klantwaarde waardoor het bedrijfsresultaat verbeterd wordt.

In de bijlage staan de diverse fases beschreven. Elke fase eindigt met een zgn Tollgate, dat is het moment waarop verslag wordt uitgebracht aan de hogere leiding die een Go/No Go beslissing neemt. Met name wanneer in bedrijven meerdere verbetertrajecten gedaan worden kan het wenselijk zijn om het overzicht te bewaren omdat er aanzienlijke kosten betrekking kunnen hebben op de diverse projecten.

Call Now Button

X