Spreidingsmaat

< Alle onderwerpen

De gemiddelde afwijking van het gemiddelde is een spreidingsmaat.
Het geeft aan hoe ver of dichtbij de waarnemingen bij het gemiddelde vandaan liggen.
Let op, een afwijking is altijd een positief getal.
Om de gemiddelde afwijking van het gemiddelde te berekenen volg je deze stappen:
– Bereken het gemiddelde.
– Bereken de afwijking van elke waarneming.
– Bereken het gemiddelde van de afwijkingen.
Voorbeeld 1
Gegeven is de rij: 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7
Bereken de gemiddelde afwijking van het gemiddelde.
Antwoord
Gemiddelde = (1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 4 + 5 + 6 + 6 + 6 + 6 + 7) : 12 = 4,25
Afwijkingen zijn:
4,25 – 1 = 3,25
4,25 – 2 = 2,25
4,25 – 2 = 2,25
4,25 – 3 = 1,25
4,25 – 3 = 1,25
4,25 – 4 = 0,25
5 – 4,25 = 0,75
6 – 4,25 = 1,75
6 – 4,25 = 1,75
6 – 4,25 = 1,75
6 – 4,25 = 1,75
7 – 4,25 = 2,75
Gemiddelde afwijking van het gemiddelde =
(3,25 + 2,25 + 2,25 + 1,25 + 1,25 + 0,25 + 0,75 + 1,75 + 1,75 + 1,75 + 1,75 + 2,75) : 12 = 1,75
Voorbeeld 2
Gegeven zijn de volgende getallen: 459, 65, 5, 149, 759, 109, 15.
Bereken de gemiddelde afwijking van het gemiddelde.
Antwoord
Gemiddelde = (459 + 65 + 5 + 149 + 759 + 109 + 15) : 7 = 223
Afwijkingen zijn:
459 – 223 = 236
223 – 65 = 158
223 – 5 = 218
223 – 149 = 74
759 – 223 = 536
223 – 109 = 114
223 – 15 = 208
Gemiddelde afwijking van het gemiddelde =
(236 + 158 + 218 + 74 + 536 + 114 + 208) : 7 = 220,6

Call Now Button

X