Statistiek Algemeen

< Alle onderwerpen

Statistiek Algemeen
Waar Lean zich bezig houdt met verspillingen is Six Sigma bezig met het reduceren van variatie in de bedrijfsprocessen.
We moeten precies meten wat er aan de hand is om te weten dat het is zoals we denken. “Meten = weten” is een bekend gezegde maar helemaal waar. We zullen om dan ook bezighouden met kansberekeningen statistiek.

Een belangrijk onderdeel van Lean Six Sigma is de procescontrole, ofwel statistische procescontrole, afgekort SPC. SPC wordt het best gedefinieerd als een statistische methode om processen te begrijpen en te beheersen. Procescontrole is van belang, want wanneer een proces niet wordt beheerst kan het tot uitval van producten leiden, omdat producten niet allemaal voldoen aan de gestelde kwaliteiteisen (Six Sigma). Daarnaast zal er ook verlies aan productietijd ontstaan (Lean Manufacturing). Wanneer is een proces voldoende beheerst en daarmee onder controle?

Six Sigma wordt vaak geassocieerd met statistiek, maar dat is het natuurlijk niet alleen. Ook bij Six Sigma zijn er belangrijke randvoorwaarden, zoals samenwerking in een team en goede communicatie. In deze opleiding leer je het onderscheid tussen Lean en Six Sigma maar ook waar ze elkaar versterken. Je leert dus vooral wanneer je Six Sigma in kan zetten en hoe.

In de Yellow en Green Belt Lean opleidingen wordt naar verhouding meer aandacht besteed aan Lean. Lean Six Sigma opleidingen kennen een hoger gehalte aan Six Sigma onderwerpen omdat de Lean info al als basis aanwezig moet zijn. Als BlackBelt wil je je kennis verdiepen en daarom wordt er meer tijd en aandacht besteed aan de cijfermatige onderbouwing van de analysefase , de proefopzet en het berekenen van de oplossing (en). Statistiek is geen doel op zichzelf is, maar een hulpmiddel dat nodig is om inzichten te verwerven. Je krijgt niet zomaar keiharde antwoorden maar je bent wel aan het werk met feiten. Voor deze opleiding hoef je geen wiskundeknobbel nodig. Enige basiskennis van statistiek helpt wel om oplossingen snel te kunnen berekenen.

Call Now Button

X