Visueel Management

< Alle onderwerpen

Visueel Management heeft tot doel het verbeteren van prestaties met behulp van duidelijke in het oog springende visuele middelen.

Naast het Dagstartbord met het delen van informatie over de performance is ook Visueel Management mbt zichtbaar markeren van gevaarlijke en ongevaarlijke werkplekken, materialen, hulpmiddelen, looppaden etc.

Impact van Visual Management

Het gaat hier dus om het ordenen middelen een hulpmiddelen van en in de organisatie zodat verspillingen worden voorkomen.

Visualiseren doe je samen!

Het is belangrijk medewerkers vanaf de start te betrekken bij visualisatie. Creëer eigenaarschap rond de plek die je wilt verbeteren (werkplek, team, afdeling etc.). Kies samen de plek waar je de voortgang, prestatie of verbetering wilt visualiseren. Bepaal samen de doelstellingen en de succesfactoren die gevisualiseerd moet worden. Spreek goed af wie verantwoordelijk is voor het onderhouden van de informatie, vaak wordt dit bij een kwaliteitsfunctionaris neergelegd die ook interne audits kan verzorgen om te borgen dat het zo blijft.

Binnen de werkplekorganisatie methode 5S zal dit ook verder uitgediept worden.

Call Now Button

X