VSM Value Stream Mapping

< Alle onderwerpen

Value Stream Mapping – of waardestroomanalyse in het Nederlands – is een veelgebruikte techniek binnen Lean om inzicht te krijgen in de verspillingen binnen een proces. Zoals veel Lean technieken vindt ook Value Stream Mapping haar oorsprong bij Toyota. Het is een grafische techniek om een stroomschema in kaart te brengen die de stroom van materialen en informatie weergeeft en de inputs, outputs en taken.

Value Stream Mapping
Het doel van Value Stream Mapping (VSM) is om verspillingen in een proces te identificeren en inzichtelijk te maken zodat deze uiteindelijk geëlimineerd kunnen worden. Met behulp van VSM kunt u op een slimme en relatief simpele manier een proces in de organisatie visueel maken. Door samen met betrokken medewerkers en/of afdelingen het proces in kaart te brengen zult u merken dat iedereen beter begrijpt welke verspillingen er in een proces zitten. Meer en meer worden toeleveranciers ook in een VSM meegenomen omdat zij belangrijk zijn voor de juiste en tijdige aanvoer. Het is echter in deze training niet de bedoeling om ook de voorraad gereed product van leveranciers in de VSM mee te nemen.

Value Stream Mapping in het grote “Lean” geheel
Een waardestroomanalyse is veelal een beginpunt van een verbeterproject. Het is een middel bij uitstek om overzicht te creëren, want het maakt alle problemen of uitdagingen helder voor alle betrokkenen en creëert betrokkenheid en eigenaarschap door deze samen te maken. Een waardestroomanalyse helpt verder bij het voorkomen van sub optimalisaties.

VSM Stappenplan
Een waardestroomanalyse in de praktijk brengen is redelijk eenvoudig als u het volgende stappenplan hanteert:
• Bepaal vooraf van welk product, productfamilie of dienst de Value Stream wordt vastgelegd.
• Beschrijf de huidige situatie (Current State) in een stappenschema, neem daarin iedere stap op (inclusief vertragingen) die nodig is om het product of de dienst te leveren.
• Beschrijf in de gewenste situatie (Future State) in een stappenschema.
• Analyseer de verschillen tussen de 2 schema’s en bepaal op basis hiervan de actiepunten en stel prioriteiten vast.
• Voor de benodigde verbeteringen door.

4 Tips van de VSM Experts
Het maken van een waardestroomanalyse is niet moeilijk, maar toch zien wij regelmatig dat dit cruciale beginpunt van een verbeterproject onnodig veel tijd in beslag neemt of misloopt. Daarom geven we hier 4 van onze geheimen bloot, zodat u effectief aan de slag kunt met VSM:
1. Teken een waardestroom uit met pen en papier; tegenwoordig zijn er talloze softwarepakketten beschikbaar om een waardestroom te tekenen. In de praktijk merken wij echter dat de betrokkenheid, interactie en compleetheid van de waardestromen het beste zijn bij handgetekende waardestromen. Het geheim zit hem er hier in dat getekende waardestromen veelal ‘samen’ gemaakt worden met alle betrokkenen en op een computer veelal met 1 of 2 personen gewerkt wordt.

1. Houd het klein; Een grote hoeveelheid werk werkt vaak verlammend, waardoor het succes uitblijft. Begin daarom met kleine onderwerpen of deel grote onderwerpen op in kleine behapbare stukken waar subteams mee aan de slag kunnen.

2. Het toverwoord is “Doorlooptijd”; doorlooptijd is een goede constante om als handvat te gebruiken bij Value Stream Mapping. We weten immers allemaal dat het verlagen van de doorlooptijd ervoor zorgt dat we minder voorraad nodig hebben en daardoor flexibeler zijn. Geef daarom bij het maken van de waardestroom duidelijk aan wat de doorlooptijd van iedere processtap is en maak inzichtelijk van de totale doorlooptijd van gehele proces is.

3. Laat het proces bewaken door een onpartijdig lid; onderwerpen zijn veelal afdeling overschrijdend en de verbeteringen worden vaak uitgevoerd door multidisciplinaire teams. Bij het maken van de waardestromen is het daarom belangrijk om het analyseproces te laten bewaken door een onpartijdig lid binnen het team. Zo wordt geborgd dat alle betrokkenen een gelijke inbreng hebben en dat de verbetering van het proces centraal blijft staan.

Call Now Button

X