Yield

< Alle onderwerpen

Yield letterlijk: opbrengst.

Yield (Y) is een prestatiemaat voor het aantal ‘goede’ producten of diensten die door een proces worden opgeleverd. Met ‘goed’ wordt bedoeld, producten zonder defecten.
Defecten zijn producten die niet aan de standaard voldoen.
Voorbeeld: Als er een factuur wordt opgeleverd waar het klantnummer niet opstaat (terwijl dat is opgenomen als standaard), is deze factuur dus een defect.

Er zijn verschillende soorten Yield

 • Traditionele Yield YC
  Kijkt naar het complete proces! (output versus input)
  Voorbeeld: In een productieproces worden speelgoed autootjes gemaakt. Uit een onderzoek blijkt dat van de 352 auto’s aan het einde van het complete proces 5 auto’s niet aan de kwaliteitseisen voldoet.

  De Yield is dan:

          Aantal goede producten           347
Y = ——————————-         —– x 100% = 98,6%
          Totaal aantal producten            352

In het bovenstaande voorbeeld is de (traditionele) Yield van proces A te bereken als 347/352 x 100% = 98,6%. Binnen Lean Six Sigma wordt de traditionele Yield niet gebruikt als indicator voor de procesprestaties. Door de Yield te relateren aan het produceren zónder defecten, wordt de lat hoger gelegd! Alleen de eenheden die geproduceerd worden zonder defects worden gerekend tot de opbrengst van een proces.

Binnen proces A worden van de van de 352 (grondstof)items die het proces zijn ingegaan, bij een inspectie 103 items afgekeurd. Van de afgekeurde items kunnen 98 items alsnog worden hersteld (rework), maar vallen 5 items uit. Dit betekent dat er slechts (352 – 103 =) 249 items defect- en rework-vrij zijn geproduceerd. Binnen Lean Six Sigma wordt deze ‘opbrengst’ wel gebruikt als indicator voor de procesprestaties en de First Time Yield (FTY) genoemd.

 • First Time Yield YFT
  First Time Yield kijkt niet naar de traditionele opbrengst van het proces, maar naar de effectiviteit van het proces. Het houdt alleen rekening met de producten of diensten die in één keer goed door het proces gaan.

De FTY staat voor de verhouding tussen het aantal items defect- en rework-vrij wordt geproduceerd ten opzichte van het aantal grondstofitems dat het proces is ingegaan. In het voorbeeld is de FTY dus gelijk aan 249/352 x 100% = 70,7%. De First Time Yield (FTY) verschilt van de traditionele yield “omdat ze in tegenstelling tot de traditonele opbrengst de harde werkelijkheid van de effectiviteit van het proces vastlegt, inclusief inspecties en het opnieuw bewerken”. Anders gezegd: de traditionele opbrengst geeft een misleidend perspectief dat het effect van inspectie en herbewerking verbergt.
Binnen Lean Six Sigma worden alle handelingen die moeten worden verricht om een product te herstellen of over te doen, samengevat met de term ‘verborgen fabriek’.
De verborgen fabriek is vaak een zeer dure fabriek, omdat er veel kosten moeten worden gemaakt waar geen opbrengsten tegenover staan. Het is puur verlies.

De verborgen fabriek is een natuurlijke uitwas van het onvermogen de vereiste specificatie op de juiste wijze na te leven in de eerste gang door het proces. Overal in de organisatie ontstaan verborgen fabrieken die zich nestelen als stilzwijgende aanhangsels van standaardprocessen. Het meten van de opbrengst met de first time yield-methode dwingt je objectief de effectiviteit van processen te beoordelen en accepteren.

Bij proces A beslaat de verborgen fabriek van inspectie en het opnieuw bewerken binnen het proces: 98,6% – 70,7% = 27,9% van de productie.

In de praktijk zal een proces vaak bestaan uit meer dan één achtereenvolgende processtappen. Om in dit geval de opbrengst van het proces te berekenen volgens de FTY-methode, moet je de FTY van alle stappen met elkaar te vermenigvuldigen. Deze metric wordt binnen Lean Six Sigma de Rolled Throughput Yield (RTY) genoemd. De RTY is de kans dat een eenheid alle processtappen de eerste keer met succes (defect- en rework-vrij) doorloopt.

 • Rolled throughput Yield YRT
  Kijkt naar de opbrengst per processtap
  Bereken de First Time Yield per processtap en vermenigvuldig die met elkaar om de Rolled Throughput Yield te berekenen.

Procestap 1   Processtap 2   Processtap 3  Processtap 4   Processtap 5
YFT1= 0,75      FT2= 0,95       YFT3= 0,85     YFT4= 0,95     YFT5= 0,90

 RT  = 0,75       x     0,95         x       0,85        x      0,95        x     0,90   = 0,518 = 51,8%

 

Call Now Button

X