Z-waarde

< Alle onderwerpen

De Z-waarde is de sigma waarde die wordt gebruikt als
maat voor de proces capability. De Z-waarde komt
overeen met het aantal standaarddeviaties tussen de
klantspecificaties en de gemiddelde procesprestatie. Hoe
hoger de score, hoe beter het functioneren van het proces.
Processen kunnen op deze manier met elkaar worden
vergeleken. Een Z-waarde van 6 sigma komt overeen met
3,4 defects per miljoen mogelijkheden.

Call Now Button

X