LSSC Workshop INTRODUCTIE Lean Management & Lean Six Sigma

Lean Six Sigma - van Preventie naar Perfectie

Doelstelling van deze Workshop INTRODUCTIE Lean Management & Lean Six Sigma is de deelnemers een eerste inzicht te geven in Lean Six Sigma. Na uitleg over het ontstaan en de groei van oa. de succesvolle DMAIC methode wordt met een verkort simulatie-spel de actuele situatie verbeterd met de inzet van diverse methodieken uit de Lean Six Sigma toolbox. Onderwerpen die aan bod komen: Voice of the Customer, Verspillingen, 5S werkplekorganisatie, Value Stream Mapping, Visueel Management, SMED, Pull Manufactoring, Kaizen, De Mens-factor.

"Wilt u een Lean of Lean Six Sigma training?"

LSSC Lean Six Sigma Introductie

Lean en Six Sigma worden vaak samen genoemd. Belangrijk is het om te weten dat het wel degelijk 2 verschillende disciplines zijn. Organisaties weten vaak niet goed hoe te starten met verbetertrajecten. Voor het selecteren van de juiste training geven wij een korte uitleg. Deze trainingen zijn altijd maatwerk en afhankelijk van uw organisatie, de vooropleiding en/of kennisstand van uw medewerkers.

Lean
Doel van Lean is om een proces te creëren waarbij zo veel mogelijk waarde wordt toegevoegd en verspillingen worden geëlimineerd. Dit resulteert in een output in lijn met de verwachtingen van de klant en in een minimale doorlooptijd. In onze Lean trainingen leert u dus om zo efficiënt mogelijk aan de klantvraag te voldoen, met zo min mogelijk verspillingen.

 

Six Sigma
Uitgangspunt bij Six Sigma is de variatie die elk proces kent, te verminderen. Doordat we een systematische aanpak hanteren (Define, Measure, Analyze, Improve en Crontrol (DMAIC)), waarbij diverse statistische tools worden gebruikt om de oorzaak van de variatie te achterhalen, kunnen de processen worden verbeterd tot een zogenaamd Six Sigma niveau. Dit houdt in dat we in slechts 3,4 keer op de 1 miljoen een situatie hebben waarin niet wordt voldaan aan de klantverwachtingen. De filosofie van Six Sigma is dus dat elke organisaties moet streven om haar processen op een Six Sigma niveau te krijgen, waarbij dus in vrijwel alle gevallen aan de klantverwachting wordt voldaan.

In onze Lean Six Sigma trainingen leert u dus behalve de Lean tools ook statistiek in te zetten en toe te passen om met een statistische nauwkeurigheid precies die producten en diensten te leveren die voldoen aan de verwachtingen en specificaties van de klant.Onze Lean Six Sigma trainingen zijn:

 • Yellow Belt Lean Management 
  Is bekend met de Lean & Six Sigma methodieken en kan verbeterprojecten leiden in zijn omgeving of als teamlid een bijdrage leveren aan grotere Green of Black Belt projecten.
  Lean Management trajecten kennen minder data verwerking, grafieken en daardoor minder bezig met Statistische Proces Controle (20%)

 • Yellow Belt Lean Six Sigma 
  Is bekend met de Lean Six Sigma methodieken en kan verbeterprojecten leiden in zijn omgeving of als teamlid een bijdrage leveren aan grotere Green of Black Belt projecten.
  Lean Six Sigma trajecten kennen daarentegen een verdieping net data verwerking, grafieken en om de variaties in de werkprocessen te controleren met Statistische Proces Controle (50%)

 • Green Belt Lean Management
  Is verantwoordelijk voor het efficiënt inrichten en uitvoeren van processen en bereikt significante verbeteringen in doorlooptijd en kwaliteit door de juiste combinatie van specialistische kennis, Lean Management, statistische analyse en Lean Six Sigma methodiek. Ook hier minder statistiek.

 • Green Belt Lean Six Sigma
  Is verantwoordelijk voor het efficiënt inrichten en uitvoeren van processen en bereikt significante verbeteringen in doorlooptijd en kwaliteit door de juiste combinatie van specialistische kennis, Lean Management, statistische analyse en Lean Six Sigma methodiek. Hier juist wel meer statistiek want van de Green Belt mag verwacht worden dat met data en feiten gewerkt wordt.

 • Black Belt Lean Six Sigma
  Professionals die in staat zijn om analytische instrumenten te combineren met de belangrijkste aspecten van verandermanagement.Beschikken al over het Lean Six Sigma Green Belt certificaat en willen zich verder ontwikkelen naar een Lean Six Sigma Black Belt.

Op deze wijze is het mogelijk, afhankelijk van het vooropleiding- en/of kennisniveau in te stappen in de verschillende trainingen. De slagingskans is daardoor optimaal.

Incompany
Alle genoemde trainingen kunnen ook Incompany worden gegeven. De trainer zal de training dan afstemmen op uw organisatie en voorbeelden nemen uit de dagelijkse praktijk.

 

Aanvraag informatie


Call Now Button

X