LSSC Workshop Werkplekorganisatie 5S

Lean Six Sigma - van Preventie naar Perfectie

DE 5S METHODE VOOR SUCCES

LSSC 5S Werkplekorganisatie
Te lang zoeken, het niet bij de hand hebben, repareren, niet goed kunnen lezen, verkeerd intikken en kwijt zijn, moeten worden voorkomen. De 5S methode is één van de beste en meest praktische methodes om successen te bereiken.

Deze methode leidt tot:
• Kostenreductie (vermindering faalkosten)
• Verhoging productiviteit
• Kwaliteitsverbetering (in één keer goed doen)
• Verkorting van de doorlooptijd
• Verbetering van de motivatie en samenwerking
• Kennisontwikkeling
• Veiligheid
• Een werkplek die gezien mag worden
• Trots bij de medewerkers

Wat is 5S?

De 5S-methode is een gestructureerd programma om aan werkplekorganisatie en -standaardisatie te doen. De methode verhoogt het eigenaarschap en de betrokkenheid van alle medewerkers en leidt tot aanzienlijke kostenbesparingen en het verhogen van de (product- en proces)veiligheid.

LSSC Werkpleekorganisatie 5S

Analyseren en optimaliseren
5S zorgt voor kwaliteitsverbetering door middel van vijf stappen: Scheiden voor het verwijderen van overbodige of onjuist geplaatste items, Schikken voor het optimaal indelen, Schoonmaken voor makkelijker en veiliger werken, Standaardiseren voor duidelijke afspraken en Stimuleren voor bewustwording en draagvlak bij uw medewerkers.

De resultaten
Doordat de medewerkers zelf de verantwoordelijkheid krijgen voor het uitvoeren van 5S ontstaat merkbaar enthousiasme en betrokkenheid en zijn verdere verbeteringen mogelijk. De resultaten overtreffen meestal de verwachtingen:

  • een kwalitatief beter product (minder variatie, betere compliance)
  • gemotiveerdere werknemers (lager ziekteverzuim, minder verloop en grotere betrokkenheid en enthousiasme)
  • verhoging van de veiligheid (niet meer zoeken, wachten en onnodig lopen )
  • efficiency en kostenverlaging (betere uptime van machines en minder afkeur)

Aanvraag informatie


Trainers & Coaches

De LSSC Trainers & Coaches
Gecertificeerde en ervaren Black Belts / Lean expert met meer dan 5 jaar concrete praktijkervaring. Ervaren met het werken met operationele teams en makkelend schakelend tussen de werkvloer, lijnmanagement en project/programmaorganisatie. 

 De LSSC Trainers & Coaches
Gecertificeerde en ervaren Black Belts / Lean expert met meer dan 5 jaar concrete praktijkervaring. Ervaren met het werken met operationele teams en makkelend schakelend tussen de werkvloer, lijnmanagement en project/programmaorganisatie. 

 

Call Now Button

X