Enthousiast worden wij van de tussentijds behaalde successen van de cursisten. De resultaten van de praktijkopdrachten liegen er dan ook niet om. LSSC wil organisaties helpen om hun prestaties niet alleen vandaag maar ook voor de toekomst zeker te stellen.

Gebruikmakend van de succesvolle Lean Six Sigma methodieken stellen wij vast dat winstlekkage absoluut niet meer nodig is.

De steeds sneller veranderende wereld om ons heeft vraagt van organisaties om technieken die ervoor zorgen dat we ook steeds weten of wij nog voldoen aan de wensen en eisen van onze klanten. Met de Lean Management en Lean Six Sigma technieken is het vizier steeds gericht op continue verbetering en dat werkt!!

Met een andere kijk op de actuele werkprocessen zien wij bij de coaching tijdens in-company trainingen de broodnodige verbeteringen die ondanks onze kortstondige aanwezigheid zorgen voor blijvend resultaat.

 

LSSC wil organisaties helpen om hun prestaties niet alleen vandaag maar ook voor de toekomst zeker te stellen. Gebruikmakend van de succesvolle Lean Six Sigma methodieken stellen wij vast dat winstlekkage absoluut niet meer nodig is. Met een andere kijk op de actuele werkprocessen zien wij bij de coaching tijdens in-company trainingen de broodnodige verbeteringen die ondanks onze kortstondige aanwezigheid zorgen voor blijvend resultaat. 

Lean Management & Lean Six Sigma trainingen met optimalisering van de werkprocessen zorgen voor blijvende prestaties. Een drempel om te starten is er nauwelijks. De begeleiding tijdens de Lean Management en/of de Lean Six Six trainingen en de praktijkopdrachten is steeds aanwezig.

De steeds sneller veranderende wereld om ons heeft vraagt van organisaties om technieken die ervoor zorgen dat we ook steeds weten of wij nog voldoen aan de wensen en eisen van onze klanten.