Studie financiering en fiscale regelingen

Lean Six Sigma - van Preventie naar Perfectie

Subsidiemogelijkheden (onder voorbehoud van tussentijdse wetswijzigingen)

Er zijn verschillende subsidies en fiscale regelingen die de combinatie van leren en werken aantrekkelijker maken voor werkgevers en werknemers. Of dit op u of uw bedrijf ook van toepassing is, is van een aantal factoren afhankelijk. Onderstaande daarom in eerste instantie slechts ter info.

  • Belastingvoordeel voor werknemers (laat u informeren door uw HR-afdeling)

  • Als werknemers studiekosten zelf betalen, kunnen zij een deel van de kosten aftrekken van de inkomstenbelasting. Het gaat dan om bijvoorbeeld lesgeld en de kosten van studieboeken.

    Financiële tegemoetkoming

  • Werkgevers kunnen de opleiding van een werknemer betalen of een werknemer betaald verlof geven voor studiedagen. Voor sommige opleidingen hebben werkgevers via collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's)  afspraken gemaakt met Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen). In dat geval vergoeden deze fondsen een deel van de kosten

Belastingvoordeel voor werkgevers
Werkgevers kunnen voor hun werknemers in opleiding gebruikmaken van de subsidieregeling praktijkleren. Dit is een tegemoetkoming voor:

  • kosten van begeleiding van een leerling, deelnemer of student.

  • de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

  • Deze regeling vervangt sinds 1 januari 2014 de afdrachtvermindering onderwijs.

 

Trainers & Coaches

De LSSC Trainers & Coaches
Gecertificeerde en ervaren Black Belts / Lean expert met meer dan 5 jaar concrete praktijkervaring. Ervaren met het werken met operationele teams en makkelend schakelend tussen de werkvloer, lijnmanagement en project/programmaorganisatie. 

 

Call Now Button

X