De veranderende wereld vraagt continu om aanpassingen. Om het kort te houden dus ook de LSSC trainingen zijn nu aangepast.

We zien nu dat de OVC Online Virtual Classroom in combinatie met fysieke bijeenkomsten een uitstekend antwoord is.

De e-Learnings, de OVC Online Virtual Classrooms, de Combi OVC én fysieke bijeenkomsten kennen qua inhoud exact dezelfde modules en leerstof. 

De tijd gebruiken en goed benutten als het kan omdat het kan!

Daarom zijn de trainingen van LSSC nu opgedeeld in modules van 1 dagdeel van ca 3 uur en zijn deze geplaatst in een zgn ELO Electronische Leer Omgeving*.

Om toegang te krijgen tot deze digitale informatie krijgt elke cursist zijn/haar eigen gebruikersnaam met persoonlijk wachtwoord en kan dan ook direct starten. Documenten nodig ter voorbereiding en diverse werkopdrachten staan hier ook op.

Al het lesmateriaal is dan door de cursist, na inloggen, ter voorbereiding steeds vooraf en ook tijdens de OVC op de ELO in te zien. Hierdoor is het mogelijk om exact dezelfde trainingen aan te bieden als de fysieke bijeenkomst ( 1 dag = 2 dagdelen = 2 modules), maar ook online in modules.

Indien een fysieke bijeenkomst, door omstandigheden, niet wenselijk (meer) is, dan kan en zal te allen tijde de training volgens de gereserveerde dagen doorgaan via de OVC.

Dit is dan ook een voorwaarde om te voorkomen dat er uitstel cq doorschuiven van de geplande trainingsdagen plaatsvindt.