DMAIC staat voor Define, Measure, Analyze, Improve en Control. Dit verwijst naar een verbetercyclus die wordt gebruikt voor het optimaliseren met borging van bedrijfsprocessen in elke organisatie.

De DMAIC-verbeteringscyclus is de essentie die wordt gebruikt om Lean Management en Lean Six Sigma-projecten aan te sturen en tot het gewenste en blijvende resultaat te komen.

 

Lean Management methodieken zorgen er voor dat op een praktische wijze de manier van werken onder de loep genomen wordt. Duidelijk wordt dan in élke branche dat de huidige prestaties qua uitvoering efficiënter kunnen.

Lean Six Sigma geeft inzicht in de beheersbaarheid van de werkprocessen waarbij statistische proces controle continue informatie geeft voor inzicht met betrekking tot verbeteracties.

Lean Management en Lean Six Sigma Trainingen, e-Learnings en in diverse gecombineerde leervormen.

Advies aanvragen

Offerte aanvragen

Proefexamen aanvragen

Naar de SHOP

  • Ga aan de slag met de Lean Six Sigma tools.
  • De 5 Principes van Lean.
  • De 8 verspillingen die je in elke organisatie tegenkomt.
  • DMAIC, SIPOC, VSM, Brown Paper
  • Verandermanagement en de menskant van Lean

LEAN SIX SIGMA COACHING 

Je wilt je goals bereiken en bent goed bezig. Maar het kan voorkomen dat je enigszins moeite hebt om anderen te overtuigen. Je supportvraag neerleggen bij experts die op basis van praktijkervaringen jou weer verder kunnen helpen kan welkom zijn.

Gemotiveerd doorgaan om het beoogde succes te kunnen halen. Coaching op afstand, op locatie, groepsgewijs of individueel. Graag adviseren wij en ondersteunen jou zodat het volgens planning door kan gaan.

Start vandaag met de verandering, de verbetering.
Beheers de processen. De toekomstige prestaties vandaag in werking zetten.

Geef de eerste zet en zet de verandering in beweging. Elk steentje draagt bij aan het succes!

Stop het proces wanneer gewenst. Het beheersen of managen van veranderingen, liefst ook blijvend. 

Soms is minder meer, creativiteit is gewenst om de juiste oplossingen op de goed manier in te zetten.